Yankhani mafunso awiri ali musimu!

Mayankho anu athandiza kuwongolera ntchito yokonza Internet of Good Things

How old are you?

Sankhani limodzi

Kodi muli ndi zaka zingati?

Sankhani limodzi

How do you identify your gender?

Sankhani limodzi

Kodi ndinu akazi kapena amuna

Sankhani limodzi

Pitani pa tsamba loyamba